top of page

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА

Людина лише чогось досягає там, де вона сама вірить у свої сили.
                                                                                                 Л.Фейєрбах

ШЕВАЛДІНА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Соціальний педагог

КЗО «Спеціальна школа №12» ДОР»

Шевалдина.jpg

Соціальний педагог - спеціаліст, який зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності. Він організовує взаємодію освітніх та позанавчальних установ, сім'ї, громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов дія соціальної адаптації та благополуччя в мікро соціумі дітей та молоді, їх всебічного розвитку.

Мета соціально-педагогічної роботи - сприяння учням успішно вирішувати власні проблеми.

Засоби досягнення цієї цілі - вивільнення і розвиток ресурсів учня і його соціального оточення, здійснення необхідних соціальних змін, навчання, виховання, перенавчання та самовиховання особистості.

Ціннісна спрямованість дії соціального педагога будується на принципі: «Від людини, як найвищої цінності - до цінностей професійних».

Основними функціями соціального педагога в навчальних закладах є:

  • діагностична

  • прогностична

  • консультативна

  • організаторська

  • попереджувально-профілактична

unnamed (3).jpg
изображение_viber_2023-03-16_08-54-49-382.jpg

МАНЗА ЮЛІЯ  МИКОЛАЇВНА

Практичний психолог

КЗО «Спеціальна школа №12» ДОР»

Манза.jpg

Практичний психолог орієнтує свою роботу на дитину, її психоемоційні можливості.
Здійснює психолого-педагогічне вивчення дітей для індивідуального і правильного підходу до них.
Сприяє створенню спеціальних соціально-психологічних умов для надання допомоги дітям, що мають проблеми у психічному, фізичному, розумовому розвитку.
Допомагає дитині адаптуватися у колективі одноліток.
Формує у дитини позитивну мотивацію до навчання.
Надає батькам і працівникам консультативно-методичну допомогу щодо навчання, реабілітації, корекції та виховання дитини.
Проводить діагностичну, профілактичну та реабілітаційно-корекційну роботу в закладі.
Основною метою діяльності психологічної служби є :
а) соціально – психологічне забезпечення процесу реформування освіти на всіх її рівнях;
б) здійснення психологічної діагностики, соціально – психологічної корекції, соціальної реабілітації учнівської молоді;
в) психологічна просвіта та профілактична робота з учасниками навчально – виховного процесу.

5.jpg
bottom of page