top of page

Основні напрямки виховання

В сучасних умовах, на інноваційно-технічному етапі формування системи освіти, сформовані новітні цілі і визначені тенденції оновлення змісту освіти і виховання. Тому виховна робота в нашій школі – це спеціально організований процес формування і прийняття гуманних, соціально сприйнятливих цінностей і зразків громадянського виховання.

Школа є другою домівкою для дітей, в якій добре, комфортно і цікаво кожній дитині.

На основі співпраці трьох складових, «педагоги – учні – батьки», у закладі організовано-демократичний уклад життєдіяльності, направлений на формування життєвих компетенцій майбутньої особистості.

Колектив педагогів постійно перебуває у творчому пошуку засобів і форм педагогічної підтримки процесу  розвитку і саморозвитку особистості, її самопізнання і самовизначення.


Виховна робота в закладі освіти спрямована на:

  • корекцію психофізичних особливостей дітей з порушеннями зору;

  • формування інноваційної особистості громадянського суспільства та її соціалізацію: підготовку учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, сім’янина;

  • участь дітей у роботі гуртків, клубів, створених за віковими особливостями та індивідуальними здібностями і інтересами, дає змогу набувати їм навичок працювати творчо та самостійно, досягати поставленої мети;

  • виховання національної самосвідомості, пробудження інтересу учнів до історії своєї держави, відродження української культури, її втілення в їх  духовне життя;

  • створення умов для самореалізації дітей з обмеженими можливостями у різних видах творчої діяльності;

  • формування здоров’язберігаючих компетентностей школярів.

Серед основних напрямків виховної роботи пріоритетними є національно-патріотичне, військово-патріотичне, морально-естетичне, правове виховання, формування самообслуговуючих компетенцій.

bottom of page