top of page

Наш заклад:

   КЗО «Спеціальна школа №12» ДОР» - державний загальноосвітній, навчально-виховний та корекційно-відновлювальний заклад, діяльність якого спрямована на задоволення потреб дітей з порушеннями зору у загальній середній освіті.
       У 2020 році здійснено перейменування навчального закладу з комунальний заклад освіти «Навчально-реабілітаційний центр № 12» Дніпропетровської обласної ради» у комунальний заклад освіти «Спеціальна школа №12» Дніпропетровської обласної ради».
        Головним завданням закладу є:

  • створення оптимальних умов для отримання дітьми з порушеннями зору середньої освіти на рівні державних стандартів;

  • збереження і поліпшення зору дітей;

  • корекція фізичного, розумового і психічного розвитку учнів з порушенням зору;

  • соціальна адаптація, реабілітація і підготовка вихованців до самостійного життя;

  • розвиток творчої активності, талантів, створення умов для їх реалізації;

  • виховання національної свідомості, любові до рідного краю, до українського народу, його історії та традицій.

     У закладі працює дошкільне відділення ранньої реабілітації дітей з порушенням зору віком від 5 років.           

        Метою роботи відділення є:

  • забезпечення корекції психологічного і фізичного розвитку дітей, які його відвідують, чи виховуються вдома, чи навчаються в інших закладах;

  • проведення роз’яснювально-консультативної роботи серед батьків;

  • надання реабілітаційних послуг сім’ям, що мають дітей зі складними вадами психофізичного розвитку.

   Організована соціально-психологічна служба з метою надання рекомендацій учням, батькам, педагогам та профілактичної і попереджувальної роботи з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги та соціального захисту шляхом діагностування, консультування, корекційно-відновлювальної роботи.
   Організована робота ресурсної та сенсорної кімнат, працюють логопедичний, психологічний, дефектологічний кабінети, які вирішують завдання розвитку вищих психічних процесів, психологічного розвантаження, корекції та компенсації зорового сприйняття, покращення та збереження зору, виправлення вад мови, корекції особистості.
       У 2013 р. за високе матеріально-технічне, методичне забезпечення, за успіхи у навчанні та вихованні дітей з особливими потребами навчальний заклад був атестований з відзнакою (високий рівень).

    Протягом 2009-2020 р.р. навчальний заклад став базою для практичної діяльності студентів кафедри корекційної педагогіки Дніпровської академії неперервної освіти та Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара.
         З метою модернізації навчального закладу проведена значна робота з удосконалення та оновлення матеріально-технічної бази.

     До послуг дітей сучасний медичний центр: педіатричний, діагностичний, плеоптичний, ортоптичний, кабінети, обладнані необхідною сучасною апаратурою. Лікування та допомогу дітям надають лікар-офтальмолог, лікар-педіатр, медсестра-ортоптистка, медична сестра. Завдяки створеній високій матеріальній базі медичного центру при діагностиці і лікуванні дітей використовуються сучасні методики.

bottom of page