top of page

ТИФЛОПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

Корекційна робота з дітьми, які мають  порушення зору

Корекційна робота будується як багаторівнева система, що забезпечує цілісний, комплексний, диференційований, регульований процес управління всім ходом психофізичного розвитку та відновлення зору на основі стимуляції всіх потенційних можливостей дітей з порушенням зору.

Специфічність корекційної роботи з дітьми полягає у взаємозв'язку корекційної роботи з усіма видами пізнавальної діяльності дітей з особливимі освітніми потребами, всебічному впливові змісту, методів, прийомів і засобів корекції на психофізичний розвиток дитини різноманітними засобами діяльності, в інтеграції дитини в суспільство зрячих на основі сформованих соціально-адаптивних форм спілкування та поведінки.

Кожна дитина потребує індивідуального підходу, а саме:

  • посібники і матеріали повинні враховувати порушення зорового аналізатора дитини;

  • тимчасові обмеження;

  • вправи та ігри повинні відповідати діагнозу і віку дітей;

  • створення комфортних освітніх умов.

Основною умовою успішної роботи тифлопедагога є корекційно-реабілітаційний супровід кожної дитини, спрямований на розвиток сенсорних функцій, зорово-просторового сприймання та орієнтування загальних способів розумової діяльності.

Чепига.jpg

ЧЕПИГА КАТЕРИНА СЕМЕНІВНА

Тифлопедагог вищої категорії,

учитель-методист

КЗО «Спеціальна школа №12» ДОР»

Освіта: повна вища.

Місце навчання: Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, дефектологія, вчитель школи сліпих та слабозорих, 1988 р.

Стаж роботи: 45 років

Демянец.jpg

ДЕМ'ЯНЕЦЬ КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Дефектолог, спеціаліст

КЗО «Спеціальна школа №12» ДОР»

Освіта: повна вища.

Місце навчання: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Дефектологія», кваліфікація – вчитель-дефектолог, психолог соціально-реабілітаційних закладів для осіб з особливим психофізичним розвитком. 2008р. 

Стаж роботи: 5 років

bottom of page