top of page

КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДІТЬМИ

    Комплектування закладу дітьми здійснюється згідно з чинним законодавством України з урахуванням навчального нахилу та профілю.

         Зарахування дітей до закладу проводиться за наказом директора на підставі таких документів:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

 • копії свідоцтва про народження дитини;

 • висновку ІРЦ;

 • документів про наявний рівень освіти;

 • довідки про стан здоров’я дитини.

         Приймання учнів до закладу здійснюється постійно протягом року згідно з наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) та результатів медичного обстеження.

        Відрахування    дітей     із     закладу   здійснюється   в    порядку, визначеному чинним законодавством України.

        До закладу приймаються діти віком від 6 років з відповідним діагнозом та такими медичними показниками:

 • до спеціальних класів для дітей зі зниженим зором (І – ІІІ ступінь) з гостротою  зору 0,05 – 0,4 Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, при цьому враховується стан інших зорових функцій (поле зору, гострота зору на близькій відстані, форми та перебіг патологічного процесу);

 • з більш високою гостротою зору в разі прогресуючих або часто рецидивуючих захворювань, а також за наявності астенопічних явищ, що виникають під час читання та письма на близькій відстані.

        При наявності відповідного контингенту учнів створюються класи для дітей з комбінованим дефектом (з розумовими порушеннями).

        Для дітей від 5-ти років відкрито дошкільне відділення.

       Для дітей незрячих відкриваються окремі класи (І ступінь) віком від  6 років:

 •   гостротою зору 0,04 Д і нижче на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією;

 • з гостротою зору 0,05 – 0,08 Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, у разі складних порушень зорових функцій, прогресуючихочних захворювань.

       При наявності відповідного контингенту учнів створюється дошкільне відділення (старша група ), яка формується дітьми, що мають:

 • гостроту зору 0,04 Д і нижче на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією
  гостроту зору 0,05 – 0,4 Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією;

 • гостроту зору 0,05 – 0,08 Д за оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, у разі складних порушень зорових функцій, прогресуючих очних захворювань;

 • з більш високою гостротою зору у разі прогресуючих або часторецидивуючих захворювань, а також за наявності астенопічних явищ, що виникають під час читання та письма на близькій відстані.

          Питання про чисельний склад загального контингенту вихованців закладу вирішується департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації щороку на основі
можливостей матеріальної бази закладу з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

За дитиною  зберігається  місце в  закладі у разі хвороби, на час відпустки батьків або особи, яка їх заміняє, а також у період канікул.

bottom of page